torsdag 22 oktober 2009

Pilen har lämnat strängen

Det är med viss stolthet som vi nu tillkännager födelsen av Companie of St Sebastian, ett försök till historiskt återskapande av ett engelskt frilansande bågskyttekompani under tiden av 1400-talets andra hälft.

Det kombinerade intresset för 1400-tal och bågskytte har funnits med oss olika länge. Gemensamt har varit att intresset har behövt någon form av bränsle, att vi skulle behöva något mål för vårt historiska hantverk och bågskytte. Att sy kläder, bygga bågar, åka runt på marknader är i sig saker vi uppskattar men det skulle vara kul att ha något mål med det. I denna frustration korsades Robins och Jonas idéer innan sommaren och tanken föddes att skapa en grupp för likasinnade. Göran nappade direkt på idén och nu, ett halvår senare har grunden lagts för Companie of St Sebastian.
Companie of St Sebastian vill vara en förening för historiska bågskyttar och vi siktar på att försöka återskapa hur bågskyttar i fält under 1400-talets andra hälft kan ha haft det. Vi kommer att låta oss inspireras genom att snegla mot de Brittiska öarna då det finns ett större utbud av historiskt material att tillgå där.
Ett mål med Companie of St Sebastian är att bidra till ett ökat intresse för och en höjd nivå på det historiska bågskyttet i Sverige. Bland annat av denna anledning kommer vi att sätta kravnivån för medlemskap lite högre genom att ha regler för kläder och utrustning. Vi har själva en vilja att höja nivån på vårt återskapande och genom gemensamma regler hoppas vi underlätta för oss själva och våra medlemmar. I initialläget ser vi detta som ett tvåårsprojekt där vi ämnar uppnå en civil standard till sommarsäsongen 2010 och en militär standard till sommaren 2011. Då detta är ett ganska stort projekt så vill vi inte stressa iväg utan ta det med ro. Vi har sakta börjat sätta upp ramarna för vår grupp. Dock är vårt primära mål att ha roligt och det ska alltid finnas tid för en fika…
Vi hälsar de som är intresserade välkomna att ansluta sig till Companie of St Sebastian. Håll utkik på denna blogg för kommande information.

/Companie of St Sebastian