söndag 31 januari 2010

Fjädergigg

En enkel fjädergigg som alla kan tillverka hemma. Den ersätter inte en ”riktig” köpt. Men är ett alternativ. Framför allt i historiska miljöer.
Den här avbildade och beskrivna giggen är gjord av formplywood. Men kan lika lätt göras i massivt trä. Alla ytor bör vaxas efter monteringen. Limspill blir då lättare att avlägsna. Längden på min egen gigg är ca 25 cm. Jag limmar fjäderlängder på minst 5 tum, och däröver. Då går det utmärkt att limma rakt. Pilen roterar ändå. Vill du limma korta fjädrar föreslår jag att botten i fjäderklämmans spår snedfasas i stället för som nu, centreras med den kilform som den fått. Om det är vänsterfjäder, skall fasen läggas åt vänster, om du tittar på giggens gavel . Det gäller oavsett vilken gavel som betraktas. Högerfjäder blir då självfallet det motsatta. Fjäderklämman som avbildas här är helt rak. Men lägg märke till att den har en avfasning längs med den uppåt- vända sidan. Det är den sida som trycks ner mot pilskaftet.

Klämman kan om man så önskar, ges en vridning genom att de båda halvorna hålls sammanpressade med två tvingar. Doppa så sedan klämman i kokande vatten. Ca 30-40 sek. Tag upp och vrid. Håll så, och spola under kallt vatten. Lägg att torka. När den har torkat borras två hål. Ett i vardera änden. I den ena klämhalvan limmas två trätappar fast. Fäst dem gärna, som en extra säkerhet, med en liten kil. Kilen skall pressas in 90 grader mot klämmans fiberriktning. Den motsvarande halvan skall lätt glida på dessa styrtappar som träpluggarna utgör. När mått tas för hålen tänk då på att trätapparna också skall tjänstgöra som långsgående glidstopp i giggen. Det skall vara tajt passning. Tapparna skall helst vara på gavlarnas insida när klämman sitter på plats i spåret. Klämhalvorna görs förslagsvis av hickory eller askremsor. Tillsammans bör dem hålla ca 10 mm. i tjocklek. Spåret i gavlarna bör vara ca.11.5 mm. Återigen, när klämman är färdig. Vaxa den. Alla ytor. Det gäller även trätapparna.

Själva giggen utgörs av två gavlar med en bottenbräda emellan. Botten kan förses med sidoväggar på 3-4 cm. höjd. Det ger en ökad styrka och stabilitet till giggen. Samtidigt får man en låda för lim och annat. Botten och gavlar sammanfogas med lim och trätappar. Se bild. Fattas limtvingar kan man vid limfixeringen först skruva ihop giggen. När limmet torkat skruvas skruvarna ut. Borra sedan upp hålen och limma in träplugg. Starkt och snyggt.
Här nedan medföljer ett förslag till gigg-gavel. Bredvid finns en trekant. Det är styrningen till skaftet. För över trekanten på en bit styvt läder. Borra eller slå hål med en hålpipa i dess exakta mitt. Trekanten skall sitta tajt på skaftets nockända. En av spetsarna skall peka 90 grader mot nockskåran. Den utgör markering för cockfjädern, och skall peka rakt upp längs med fjäderklämmans skarv. När nästa fjäder skall limmas vrids skaftet så att nästa spets står i samma läge.
Den här fjädergiggen får säljas, förbättras och utvecklas fritt av vem som önskar så.

- George Weiland